[vc_row css=”.vc_custom_1461082815833{margin-bottom: 60px !important;}”][vc_column][vc_column_text]

Herroepingsrecht

 

U hebt het recht de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product te herroepen binnen een termijn van 30 dagen zonder een reden op te geven. De termijn vangt aan op het ogenblik dat de klant de bestelde producten ontvangen heeft.

 

Om uw herroepingsrecht te doen gelden, dient u 42195 te informeren van uw beslissing om het contract te beëindigen. De herroeping kan gebeuren per e-mail of per telefoon naar het adres vermeld in artikel 2. De klant kan gebruik maken van het herroepingsformulier (link) maar is hiertoe niet verplicht.

 

Na het informeren van 42195, zal de klant over een periode van 14 dagen beschikken om de geleverde producten in originele staat en in originele verpakking terug te zenden naar het adres zoals vermeld in artikel 2. Bij niet-tijdige terugzending van de goederen, zal de overeenkomst geldig zijn en zal de herroeping nietig zijn. De directe kosten opgelopen ten gevolge van de beslissing tot herroeping van de bestelling zullen ten koste van de klant zijn.

 

Het risico en de bewijslast voor een juiste en tijdige herroeping van de bestelling, ligt bij de klant.

 

Indien de klant beslist tot herroeping van de bestelling en bijhorende overeenkomst, zal 42195 alle reeds gestorte bedragen terugbetalen, met inbegrip van de verzendingskosten binnen de kortst mogelijke termijn en maximaal 14 dagen na het ontvangen van de teruggezonden producten. Een volledige terugbetaling van de goederen zal echter enkel geschieden, indien de producten worden teruggezonden in dezelfde staat als waarin zij verkeerden bij ontvangst. Vervolgens mogen de producten niet beschadigd, vuil, gewassen, veranderd of gedragen zijn. De terugbetaling zal geschieden volgens dezelfde betaalmethode als waarmee de klant initieel heeft betaald behalve indien u een andere betaalmethode aanvaardt zoals voorgesteld door 42195.

 

De verzendingskosten voor terugzending van het product zijn ten laste van de klant.

 

Terugzending van gebrekkige producten

 

Indien bij levering van de bestelde goederen blijkt dat de goederen niet conform de bestelling zijn, zal de klant 42195 hiervan op de hoogte stellen via mail of per telefoon.

 

Na kennisgave dient de klant het product te retourneren naar het adres vermeld in artikel 2, vergezeld met het aankoopbewijs.

 

Wij zullen aandachtig het product onderzoeken en u binnen de kortst mogelijke termijn laten weten of terugbetaling of vervanging van het product mogelijk is. De vervanging of terugbetaling zal plaatsvinden binnen 14 dagen na ontvangst van de teruggezonden producten.

 

In geval van terugbetaling zal 42195 alle reeds gestorte bedragen integraal terugstorten, met inbegrip van alle verzendingskosten. De terugbetaling zal geschieden volgens dezelfde betaalmethode als waarmee de klant initieel heeft betaald behalve indien u een andere betaalmethode aanvaardt zoals voorgesteld door 42195.

 

Wijziging van maat

 

Indien u de verkeerde maat heeft besteld, dan kan u een wijziging aanvragen. 42195 zal u kosteloos een andere maat versturen op voorwaarde dat u het oorspronkelijke product terug bezorgt aan 42195.

 

Binnen een termijn van 14 dagen na uw aanvraag tot wijziging van maat, zullen wij een product in de nieuwe maat verzenden. Deze nieuwe bestelling wordt eveneens beheerst door de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. Uw herroepingsrecht begint vervolgens opnieuw te lopen. Echter mag niet vergeten worden dat indien de klant het oorspronkelijke product niet retourneerde binnen 14 dagen, 42195 het recht heeft de kosten voor de nieuw geplaatste bestelling aan te rekenen.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]